تست PGD چیست؟

تست  PGD چیست؟

تست  PGD چیست؟ تست PGDیک روش تشخیص مشکلات کروموزومی و ژنتیکی می باشد. که در مراحل درمان ناباروری انجام می‌شود. ... ادامه مطلب