طول دوره قاعدگی (عادت ماهیانه) تعداد روزهای میان اولین روز شروع قاعدگی تا اولین روز شروع قاعدگی دوره بعدی است. طول دوره معمولا برای اکثر خانم‌ها ۲۸ روزه است، اما این مقدار ممکن است از ۲۱ تا ۳۵ روز متغیر باشد.در صورتی که طول دوره قاعدگی‌تان در سه دوره ثابت باشد نشان از منظم بودن قاعدگی شماست، البته گاهاً اختلاف ۱ یا ۲ روزه نیز نامنظمی تلقی نمی‌شود. در صورتی که نامنظمی بیش از سه دوره ادامه پیدا کرد بهتر است برای بررسی علت به پزشک مراجعه نمایید. چنانچه قبل از شروع خونریزی، لکه‌بینی دارید و در صورتی که لکه‌بینی در هر ماه اتفاق می‌افتد این لکه‌بینی جزء قاعدگی حساب می‌شود، در غیر این صورت شروع خونریزی را به عنوان اولین روز در نظر بگیرید.