محاسبه تاریخ زایمان یک شمارش احتمالی است. اگر چرخه های قاعدگی منظمی پیش از بارداری خود داشته اید می توانید با اضافه کردن 280 روز (9 ماه و 7 روز) به اولین روز از آخرین دوره قاعدگی خود (LMP) تاریخ زایمان تان را به دست آورید. در اکثرمواقع یک هفته زودتر و یا دیرتر از تاریخ مشخص شده زایمان می کنند. بارداری طبیعی می تواند بین 38 تا 42 هفته طول بکشد. یک راه ساده برای محاسبه زمان زایمان این است که از اولین روز آخرین قاعدگی (LMP) سه ماه به عقب بروید و 7 روز اضافه کنید. به عنوان مثال اگر 2 فروردین تاریخ LMP شماست برای محاسبه تقریبی زمان زایمان از فروردین سه ماه کم می کنید که می شود دی ماه و به عدد 2، هفت روز اضافه می کنید، پس تاریخ تقریبی زایمان شما 9 دی ماه می شود